TRAVEL PLUS
     
HOME             INBOUND PACKAGE             OUTBOUND PACKAGE            PROMOTION              SERVICE            TRAVEL PLUS             PAYMENT

 

 

 

                        RISING STAR GANGWON
   
มหัศจรรย์แห่งคังวันโด เกาหลีเส้นทางแสนสวย
ชุนชอน-เกาะนามิ - เมาท์โซรัค-โอแดซาน -สกีรีสอร์ท -เอเวอร์แลนด์-โซล
KBS Studio-NANTA Show
พักโรงแรม 5 ดาว อาหารเช้าในโรงแรมทุกมื้อ
โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ)
พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ ขาปูยักษ์ อลาสก้า วาไรตี้เมนูบุฟเฟ่ต์แบบไม่จำกัด
   
กำหนดการเดินทาง 03, 10, 17, 24 มิ.ย. / 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 22, 29 ก.ค.
 

05, 08, 12, 19, 26 ส.ค. / 02, 09, 16, 23, 30 ก.ย. 2552

   
วันแรก กรุงเทพฯ –เกาหลีใต้(อินชอน)
20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาเตอร์สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์เคาเตอร์ L เจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ท่าน
22.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ OZ742 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องโดยแอร์โฮสเตสสาวสวย
 

วันที่สอง  คังวันโด – วัดนักซาน - อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน

เช้า ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ รถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา,หุบเขาและลำธารผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด สู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งในยามนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถ หรือเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่เปิดคลอเบาๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ หมูที่ผ่านการหมักจนได้ที่นำมาผัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ำ หอมหัวใหญ่ และปรุงรสออกหวานเล็กน้อย รับประทานกับข้าวพร้อมเครื่องเคียงหลากชนิด
บ่าย

นำท่านสู่วัดนักซาน วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์มหึหา ซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า หันหน้าสู่ทะเลตะวันออกเพื่อปกป้องชาวเกาหลีตามความเชื่อแต่โบราณ ชมวิวที่ศาลาอุยซางแด ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรกของปีในวันขึ้นปีใหม่ที่ศาลาแห่งนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัคชมความงามของขุนเขา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวสะอาด เข้าสู่เขต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครอง จากนั้นนำท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติโอแดซาน ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาแทเบ็กครอบคลุมพื้นที่เมืองเพียงชางและเมืองฮองชอน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 298.8 ตารางกิโลเมตรยอดที่สูงที่สุดคือยอดพีโรบอง ความสูงถึง 1.563 กิโลเมตร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก THE KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
    
 

วันที่สาม      โอแดซาน –LG Gangchonสกีรีสอร์ท – เกาะนามิ “Winter Love Song” – NANTA SHOW

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “LG Gangchon Ski Resort” ลานสกีขนาดใหญ่เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกี ซึ่งประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 10 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 2 เนิน, เนินสำหรับผู้ที่เล่นได้ปานกลาง 6 เนิน และเนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว 2 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์,สโนว์สเลด) มีลิฟท์สำหรับนักสกีถึง 6 ตัว นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ  สระว่ายน้ำ, บิลเลียด,โบว์ลิ่ง,ซาวน่า ห้องเล่นเกมส์ ฯลฯ  มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู หม้อไฟร้อนที่ประกอบไปด้วยผักหลากชนิดหมูหั่นสไลด์เป็นชิ้นบางๆปรุงรส รับประทานกับข้าวพร้อมเครื่องเคียง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน “เมืองแห่งทะเลสาบ” มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด
นำท่านลงเรือสู่เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “ WINTER LOVE SONG”
อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ หรือจะเลือก
ขี่จักรยานชมวิว,ปั้นตุ๊กตาหิมะเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ สวยงามตาม
อัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิเดินทางเข้าสู่กรุงโซล จนกระทั่งเดินทางถึงกรุงโซลนำท่านชม
“COOKIN’ NANTA” (พิเศษเฉพาะท่านที่เลือกเดินทางกับเราเท่านั้น) นำท่านร่วมชมการแสดงสด "นันทา"
รูปแบบ NON-VERBAL PERFORMANCE ที่จัดเพื่อชาวเอเชีย นันทาหรือแปลว่า “ครัวกระจุย เคาะ ตี หั่น สับ”
ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกการแสดง กึ่งละคร กึ่งดนตรี ประเภทเครื่องเคาะที่ดัดแปลงเอาการ
แสดงดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องเคาะของเกาหลีมาสร้างจังหวะโดยผสมผสานกับการแสดงในรูปแบบตะวันตก
จังหวะอันสนุกสนานน่าทึ่งและให้อารมณ์ขบขันแก่ผู้ชมเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย คาลบี้ หมูแผ่นโตที่หมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านจนสุกแล้วตัดเป็นชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และข้าวสวยโดยห่อเป็นคำๆ  แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดใหญ่สีเขียวสดแก้เลี่ยน จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  SOFITEL AMBASSADOR  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
    
 

วันที่สี่          บลูเฮ้าส์– พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ็อก – KBS STUDIO- เอเวอร์แลนด์-ทงเดมุน

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชมเมืองหลวง “กรุงโซล”เที่ยวชมเมืองหลวงซึ่งมี
% ประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล้านคน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วผ่านชม “บลูเฮ้าส์”บ้านพักของ
ประธานาธิบดีจากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสถานที่รวบรวมและจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเกาหลีในอดีตตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม มาไว้ให้ได้ชมและรู้จักชาวเกาหลีใน
เวลาอันจำกัด จากนั้นชม “พระราชวังเคียงบ็อก” พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของ เกาหลี ประกอบด้วยหมู่
อาคารต่างๆมากมาย อาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการฯลฯ “KBS STUDIO
(พิเศษเฉพาะท่านที่เลือกเดินทางกับเราเท่านั้น) นำท่านพบกับบรรยากาศของสถานีโทรทัศน์ KBS
สำนักงานใหญ่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครดังที่ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งเอเชียมาแล้วมากมาย
อาทิ Full House, Autumn In My Heart, Sping Waltz และ Princess Hours เป็นต้น และอีกโอกาสหนึ่ง
ที่ท่านอาจจะได้พบกับดารายอดนิยมเพราะที่นี่คือหัวใจหลักของสถานีที่รวบรวมดารานักแสดงไว้มากมาย
สัมผัสบรรยากาศสดๆขณะถ่ายทำรายการในแบบที่คุณไม่มีโอกาสได้เห็นที่ไหนมาก่อน พร้อมทั้งชมสถานที่
ต่างๆที่รวบรวมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งใช้ในการออกอากาศรายการต่างๆของสถานี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารบำรุงสุขภาพ “ไก่ตุ๋นโสม” ซึ่งเสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วันนำมาทำความสะอาดควักเครื่องในออกแล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด,เก๋ากี้,พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนท่านสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซจู” ซึ่งจะทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น(สำหรับท่านที่ชื่นชอบ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 13 ปีมาแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น สำหรับท่านที่ยังสนุกกับการลื่นไถลไปบนหิมะไม่พอ ท่านสามารถสนุกกับสโนว์สเลดได้อย่างไม่จำกัดรอบ เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร FREE TICKET สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรี จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโซลแล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดขายส่งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย “ตลาดทงเดมุน “แหล่งรวมเสื้อผ้าทั้งของเด็ก,สตรี,บุรุษ, สูท, เนคไท,ผ้าพันคอตลอดจน เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่นกระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับต่าง ๆ ระวัง !! ท่านจะเพลินเพลินกับการเดินเข้าตึกโน้นออกตึกนี้จนอาจลืมเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเทปันยากิ หมูหั่นชิ้นลูกเต๋า ผัดคลุกเคล้ากับถั่วงอกเกาหลีเส้นยาวขาวอวบสวย ผสมซอส จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  SOFITEL AMBASSADOR HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่ห้า ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี –อเมทิส - เมียงดง- กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ ,จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้างดิวตี้ฟรี แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่โรงงาน “อเมทิส” หรือพลอยสีม่วงซึ่งคนเกาหลีเชื่อว่าถ้าใส่ติดตัวแล้วจะมีแต่ความโชคดี
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับ Dakkalbi อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนเกาหลี  มีชื่อเสียงมากที่สุดที่เมืองชุนชอน จากนั้นนำท่านต่อด้วยการช้อปปิ้งแบบสุดๆ ทั้งราคาและสินค้าที่ย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอาดังๆของเกาหลี ACCESSORIES  ต่างๆ พบกับความแปลกใหม่ของการช้อปปิ้งในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน จากนั้นเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางนำท่านแวะช้อปปิ้งขนม ลูกอมพื้นเมืองเกาหลี รวมทั้ง กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสูญญากาศ และของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการส่งท้ายเพื่อละลายเงินวอน

17.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OZ741  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
** กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทางเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
** ความหนาแน่นของหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

อัตราค่าบริการ (20/05/09)
ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดประมาณ 5,500 บาท
สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

กรุ๊ปเดินทางตั้งแต่
มิ.ย.-15 ก.ค.
(ยกเว้น 03,04 ก.ค.)

กรุ๊ปเดินทางตั้งแต่
22 ก.ค. – ก.ย.
(ยกเว้น 08,12 ส.ค.)

กรุ๊ปเดินทางวันที่
03,04 ก.ค.
08,12 ส.ค.

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

23,900
24,900
25,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
23,900
24,900
25,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านมีเตียงเสริม
22,900
23,900
24,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม
21,900
22,900
23,900

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,900

4,900

4,900

   
   

เงื่อนไขการจอง
• ชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ 12,000 บาท พร้อมสำเนาพาสปอร์ต
• ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
ราคาทัวร์รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางตามรายการระบุ ชั้นทัศนาจร ( ไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น )
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
• ค่าที่พักตามระบุในรายการ/ค่ารถรับ-ส่ง /นำเที่ยวตามรายการ
• ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
• หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
• ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


ราคาทัวร์ไม่รวม
• ภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดประมาณ 5,500 บาท บริษัทขอสงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่ง)
• ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
• ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ/หรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
• ทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย


หมายเหตุ
• เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากสมาชิกไม่ครบ 15 ท่าน
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้

   
 
Tell a friend about this page!
Their Name:
Their Email:
Your Name:
Your Email: